PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4/C GEÇİCİ PERSONEL İLE İLGİLİ DUYURU

BİLGİ NOTU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/C MADDESİNE GÖRE GÖREV YAPAN GEÇİCİ PERSONEL HAKKINDA

BİLİNDİĞİ ÜZERE, 29/12/2014 TARİHLİ ve 2014/7140 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜLÜĞE KONULAN  “ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR” IN, 15 İNCİ MADDESİNDE “GEÇİCİ PERSONEL İLE İMZALANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİ, TİP SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VİZESİNDE DEĞİŞİKLİK OLUNCAYA KADAR HER MALİ YIL YENİLENMİŞ SAYILIR.” ŞEKLİNDE HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR.

BUNA GÖRE; GEÇİCİ PERSONEL İLE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN 01.01.2015 BİTİŞ TARİHİNİN İSE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜZDEN HERHANGİ BİR NEDENLE AYRILMALARI NETİCESİNDE AYRILIŞ TARİHİ YAZILACAKTIR.

BU TÜR NEDENLER OLUNCAYA KADAR AYRILIŞ KISMI BOŞ BIRAKILACAKTIR.

BİLGİ EDİNİLMESİ.