PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile İlgili Duyuru (27-28/05/2015)

13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olmaması nedeniyle Mesleki yeterlilik sınavı sözlü olarak Bahçelievler Son Durak/Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Başkanlığı binasının giriş katındaki toplantı salonunda 27-28/05/2015 tarihlerinde saat 10:00 da başlamak üzere, aşağıdaki listedeki sıra numarasına göre belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 

Sözlü sınav konuları;

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü,

b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, c) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri, protokol,ç) Genel Turizm Bilgisi, tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

d) Genel kültür.

 
           

Sözlü Sınava Katılacakların ve Katılamayacakların Listesi