PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevapları ile İlgili Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin memur, şube müdürü ve kütüphane müdürü kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce 14/11/2015 tarihinde Ankara’da yapılan görevde yükselme yazılı sınavı soru ve cevapları unvanlar itibariyle aşağıda yer almıştır.

Adaylar, sorular ve cevap anahtarlarına karşı 20/11/2015 tarihine kadar dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabileceklerdir. İtiraz dilekçelerinde itiraz nedenlerine açık bir şekilde yer verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu dilekçeler, aslı gönderilmesi kaydıyla, Personel Dairesi Başkanlığının (0312 311 14 56, 0312 311 81 45) nolu telefonlarına (en geç 20/11/2015 tarihinde olacak şekilde) faks yoluyla gönderilecektir.

İtirazlar TODAİE tarafından incelendikten sonra sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olacaktır.

1-MEMUR (A).pdf

2-MEMUR (B).pdf

3-ŞUBE MÜDÜR (A).pdf

4-ŞUBE MÜDÜR (B).pdf

5-KÜTÜPHANE MDR(A).pdf

6-KÜTÜPHANE MDR(B).pdf

cevap anahtarları.xlsx