PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN DUYURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4(B) maddesine göre 6/6/1678 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde, toplam 263 sözleşmeli personelin yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre istihdam edilmek üzere, adayların başvuruları alınmıştır.
 
Başvuruların incelenmesi ve adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunu belirleme görevlerini yerine getirmek üzere oluşturulan komisyon 6698 adayın başvurularını incelemiş ve puan sıralı olarak, bölümler itibariyle oluşturulan listeleri, adayın adı ve soyadı ile KPSS puanına yer verilmek suretiyle belirlenmiştir.
 
Veri girişi yapılırken adayların bölümlerinin yanlış listeye kaydedilmesi ya da puanının yanlış girilmesi (örneğin 87 olması gerekirken 82 girilmesi) gibi maddi hatalardan kaynaklı liste değişikliğinden dolayı ilgilisinden özür dileriz.