PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖSYM TARAFINDAN EKPSS-2015 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 12/06/2015 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Çankaya/Ankara adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (12/06/2015) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 27/05/2015 tarihi veya sonrasına ait olması, en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun süreli olması halinde, süresinin dolmamış olması )
 3. Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
 4. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu çalışan personelin görev yaptıkları kurumu ve kadro unvanını belirtir bir dilekçe ile (EKPSS-2014 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), EKPSS – 2015 - ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.
 5. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 6. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu bildirmeleri gerekmektedir.
 7. Ayrıca, aynı Kanunun 125(e) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 8. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ          0312 312 49 05

      

     

      GETİRİLECEK BELGELER

 1. EKPSS - 2014 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 2. EKPSS – 2015, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,
 4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
 5. Avukat kadrosu için avukat ruhsatnamesinin onaylı örneği, (*) (Adayların avukatlık ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü (12/06/2015) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 6. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
 7. Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği, (*)
 8. 27/05/2015 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı),
 9. Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti, (*)
 10. Enformasyon memuru olarak yerleşenler, son 5 yıl içerisinde alınmış KPDS/YDS sonuç belgesi,
 11. 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),
 12. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
 13. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).
 14. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız)
  (*) Yukarıda (4), (5), (7) ve (9) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilecektir.
  Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.