PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2015 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

1.   Her adayın, aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 10/06/2015 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/Ankara adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla, müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (10/06/2015) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.

2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesinin 22/05/2015 tarihi veya sonrasına ait olması)

3. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir dilekçe ile (KPSS puanı ile yerleşenlerin KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), 2015/1 Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7. Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:   

Mustafa GENÇ               : 0312 312 49 05

      Osman CANDOĞAN      : 0312 311 93 80         

      Ali KARAÇAM               : 0312 284 07 15

     GETİRİLECEK BELGELER

  1. 2014-KPSS Sonuç Belgesi (KPSS ile Yerleşenler İçin, İnternet Çıktısı),
  2. 2015 DPB Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
  3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)
  4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
  5. Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği, (*)

6.   Sağlık Raporu (Asıl),
(Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden   (OSGB)),

7.   22/05/2015 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı),

8. Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin aslı

     veya noter tasdikli sureti, (*)

9.  4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü

      olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

11. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).

      Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız)

 

(*) Yukarıda (3), (5) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilecektir.

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.