PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17/03/2015 TARİHİNDE NOTER HUZURUNDA YAPILAN KURA SONUCU DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA, 3713 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA              :

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 10/04/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/Ankara adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (10/04/2015) mesai saati bitimine kadar Bakanlık evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 19/03/2015 tarihi veya sonrasına ait olması.)
 3. Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır
 4. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 5. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.
 6. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  0312 309 08 50/2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127
 

        GETİRİLECEK BELGELER

  1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir.),
  2. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),
  3. Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir.),
  4. 19/03/2015 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı),
  5. Sağlık Raporu (Asıl),
   (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)),
  6. Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir.),
  7. 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),
  8. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
  9. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).
Yukarıda (1), (3) ve (6) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince de onaylanabilecektir.
 
Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.