PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTINDA GÖREVLİ PERSONEL İLE EMEKLİYE AYRILAN PERSONELE VERİLECEK KİMLİK KARTLARIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLARI DÜZENLEMEK AMACIYLA HAZIRLANAN VE 09/02/2015 TARİHLİ VE 25732 SAYILI BAKAN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN “KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ"